Live Caribbean Stud Poker

Spilleregler

Caribbean Stud Poker adskiller sig fra Texas Hold'em ved, at man spiller imod huset frem for mod andre spillere.

I Caribbean Stud Poker gælder det om at vinde over dealerens hånd ved at få den bedst mulige fem-korts hånd.

Et ubegrænset antal spillere kan spille samtidigt ved et Caribbean Stud Poker bord. Hver spiller kan kun indtage én plads ved bordet.

Caribbean Stud Poker spilles med et normalt 52-kort sæt (Jokere medregnes ikke). Der spilles kun én gang med et spil kort, efter hver spilomgang blandes kortene.

Spillerunden startes ved, at du placerer din første indsats på Ante-stedet. Dealeren vil nu give fem kort med forsiden opad til dig og et kort med forsiden opad samt fire kort med forsiden nedad til sig selv.

Du skal beslutte, om du vil CALL eller FOLD. Vælg CALL for at fortsætte runden ved at gøre en Call-indsats med den dobbelte værdi af din Ante-indsats. Vælg Fold for at afslutte runden, hvorved du giver afkald på din Ante-indsats.

Efter at du har taget din beslutning, vil dealeren afsløre sine fire resterende kort.

For at finde ud af hvem der har vundet, afgøres det, hvad der er den bedste hånd, der kan dannes af dine fem kort, hvorefter den sammenlignes med dealerens hånd.

Ekstra indsatser

5+1 BONUS er en valgfri ekstraindsats. Du vinder på din 5+1 BONUS-indsats, når dine fem kort plus dealerens første opadvendte kort giver en fem-korts pokerhånd på Tre ens eller bedre.

Ved starten af hver spillerunde vil du få mulighed for at placere en 5+1 BONUS-indsats, efter at du har placeret en Ante-indsats, der er mindst lige så stor som minimumssummen. Efter at din Ante-indsats er blevet accepteret, vil indsatsstedet for 5+1 BONUS blive slået til og blinke.

Alle indsatser skal placeres inden indsatstiden udløber. Når først indsatstiden er udløbet, giver dealeren 5 opadvendte kort til spilleren og det første opadvendte kort til sig selv.

Derefter skal du beslutte, om du vil CALL eller FOLD, men denne beslutning har ingen betydning for udfaldet af din 5+1 BONUS-indsats.

Ved afslutningen af spillerunden, vil dealeren vende alle sine kort med forsiden opad og proklamere resultatet. De spillere, der vinder, bliver også orienteret ved hjælp af en animation.

Vinderhænder

De enkelte kort rangeres i faldende orden: Es (højt eller lavt), Konge, Dame, Knægt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 2.

Et Es kan udgøre kortet med den højeste værdi i en Straight med E, K, D, Kn, 10 eller kortet med laveste værdi i en Straight med 5, 4, 3, 2, E.

Mulige hænder fra højeste udbetaling til laveste:

  • Royal Flush er en straight flush med Esset, Kongen, Damen, Knægten og tieren, alle i samme kulør.
  • Straight Flush er en hånd indeholdende fem kort i rækkefølge, alle i samme kulør, for eksempel: En Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer, alle i Hjerter.
  • Fire ens er en hånd, som indeholder alle fire kort af samme værdi og et tilfældigt andet kort. For eksempel vil fire esser i din hånd være fire ens. Fire ens med kort af højere værdi slår dem med lavere rangerende kort.
  • Fuldt hus er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi og to matchende kort af en anden værdi, for eksempel tre konger og to seksere. Indbyrdes imellem to fulde huse vil det med de højest rangerende tre ens kort vinde.
  • Flush er en hånd, hvor alle fem kort er af samme kulør, men ikke i rækkefølge, for eksempel fem kort, der alle er klør. To flush sammenlignes, som om de var Højt kort-hænder; det højest rangerende kort i hver hånd sammenlignes for at bestemme vinderen. Hvis begge hænder har det samme højeste kort, så sammenlignes de næsthøjest rangerende kort og så fremdeles, indtil der findes en forskel.
  • Straight er en hånd, som indeholder fem kort med værdi i rækkefølge fordelt på mindst to forskellige kuløer, for eksempel Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer i to eller flere kuløer. To straight rangeres ved at sammenligne det højeste kort af hver. To straight med det samme højeste kort er jævnbyrdige i værdi, idet farverne ikke anvendes til at adskille dem.
  • Tre ens er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi, plus to kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. For eksempel vil en spiller med tre konger i hånden have Tre ens. Tre ens af højere værdi slår Tre ens af lavere værdi. Hvis to hænder har Tre ens af samme værdi, sammenlignes de kort, der ikke deltager i hånden (kickers), for at finde en vinder.
  • To par er en hånd, som indeholder to kort af samme værdi, plus to kort af en anden værdi (som svarer til hinanden, men ikke til det første par), plus et hvilket som helst kort, der ikke svarer til disse to værdier. Et eksempel på dette kunne være at have to Esser og to Konger. Ved sammenligning af to hænder, der begge har to par, ser man først på det højest rangerende par i hver hånd, og det stærkeste par vinder. Hvis begge hænder har det samme top-par, sammenlignes det andet par af hver hånd. Hvis begge hænder har de samme to par, vil det sidste kort (Kicker) afgøre, hvem der vinder.
  • Et parer en hånd, som indeholder to kort af samme værdi (for eksempel to Konger), plus tre kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. Et par er den laveste hånd, som du kan få udbetaling for. Par af højere værdi slår par af lavere værdi. Hvis to hænder har par af samme værdi, vil de øvrige kort (Kickers) blive sammenlignet i faldende orden for at bestemme vinderen.
  • Højt kort er en pokerhånd, som består af hvilke fem kort som helst, som ikke lever op til nogen af kravene ovenfor. Egentlig udgør den ikke nogen hånd, og det eneste af nogen betydning i spillerens hånd er kortet med den højeste værdi.

Spilresultater

Dealeren skal have mindst et Es og en Konge eller et bedre kort for at kvalificere sig.

Med andre ord vil den laveste hånd, der kvalificerer sig, være Es, Konge, 4, 3, 2 og den højeste hånd, der ikke kvalificerer sig, vil være Es, Dronning, Knægt, 10, 9. Hvis dealeren ikke kvalificerer sig, vinder du penge på din Ante-indsats i forholdet 1:1, mens Call-indsatsen returneres til dig (push).

Hvis dealeren kvalificerer sig og slår din hånd, taber du både din Ante- og dine Call-indsats.

Hvis dealeren kvalificerer sig, og din hånd slår dealerens hånd, vinder du penge på din Ante-indsats i forholdet 1:1, mens Call-indsatsen giver udbetaling i henhold til den viste udbetalingstabel.

Hvis du og dealeren spiller uafgjort, returneres både din Ante- og din Call-indsats til dig (push).

Udbetalinger

CALL
Hånd Udbetalling
Royal Flush 100:1
Straight Flush 50:1
Fire ens 25:1
Fuldt hus 10:1
Flush 7:1
Straight 5:1
Tre ens 3:1
To par 2:1
Et par eller mindre 1:1

5+1 BONUS
Hånd Udbetaling
Royal Flush 1000:1
Straight Flush 200:1
Fire ens 100:1
Fuldt hus 20:1
Flush 15:1
Straight 10:1
tre ens 7:1

Udbetalingen for Ante-indsatser er 1:1.

Tekniske fejl ugyldiggør alle udbetalinger og spil.

Tilbagebetaling til spilleren

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent er 96.30%.

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent på ante-indsatsen er 98.19%.

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent for 5+1 BONUS-indsatsen er 91.44%.