Live Casino Holdem

Spilleregler

Casino Hold'em er en variant af den populære Texas Hold'em poker. Casino Hold'em adskiller sig fra Texas Hold'em ved, at man spiller imod huset frem for mod andre spillere.

Målet i Casino Hold'em er at slå dealerens hånd ved at få den bedst mulige femkorts hånd, som består af kort blandt to kort, som gives til spilleren, og fem fælles kort.

Et ubegrænset antal spillere kan spille samtidigt ved et Casino Hold'em bord. Hver spiller kan kun indtage én plads ved bordet.

Casino Hold'em spilles med et normalt kortspil med 52-kort (Jokere medregnes ikke). Der spilles kun én gang med et spil kort, efter hver spilomgang blandes kortene.

For at spille spillet gør du en indsats på Ante-indsatsen (den indledende indsats). For at gøre det mere spændende kan man også gøre en Bonus-indsats, som giver gevinst, hvis der deles to esser eller højere ud inden for de første fem kort.

Dealeren giver to kort med billedsiden op til dig og to kort med billedsiden nedad til sig selv. Tre fælles kort lægges med billedsiden opad midt på bordet. Disse tre kort kan bruges både af dig og af dealeren til at gøre hånden færdig.

Du skal beslutte, om du vil CALL eller FOLDE. Vælg CALL for at fortsætte runden ved at gøre en Call-indsats med den dobbelte værdi af din Ante-indsats. Vælg FOLD for at afslutte runden, hvorved du mister din ante-indsats. Bonusindsatsen påvirkes ikke af beslutningen om at CALL/FOLDE.

Når du har taget en beslutning, vil dealeren dele to fælleskort ud (disse kaldes ”Turn” og ”River”). Dealeren vil også afsløre sine to første kort.

For at finde vinderen vil de stærkeste hænder blive dannet og sammenlignet for dig og dealeren ved anvendelse af fem ud af de syv tilgængelige kort.

Ekstra indsatser

BONUS-INDSATS

Bonus-indsatsen er en valgfri indsats og kan ikke gøres alene. Efter en jeton er anbragt på Ante-indsatsfeltet, vil en blinkende pil vise dig, at Bonus-indsatsfeltet er aktiveret. Gør din Bonus-indsats på samme måde, som du gør Ante-indsatsen.

Bonus-indsatsen vurderes kun på grundlag af den første hånd med fem kort. Hvis du har par Es eller en bedre kombination, vil du vinde på din Bonus-indsats og modtage udbetaling i henhold til Bonus-udbetalingstabellen.

Vinderhænder

De enkelte kort rangeres i faldende orden: Es (højt eller lavt), Konge, Dame, Knægt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 2.

Et Es kan udgøre kortet med den højeste værdi i en Straight med E, K, D, Kn, 10 eller kortet med laveste værdi i en Straight med 5, 4, 3, 2, E.

Mulige hænder fra højeste udbetaling til laveste:

  • Royal Flush er en straight flush med Esset, Kongen, Damen, Knægten og tieren, alle i samme kulør.
  • Straight Flush er en hånd indeholdende fem kort i rækkefølge, alle i samme kulør, for eksempel: En Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer, alle i Hjerter.
  • Fire ens er en hånd, som indeholder alle fire kort af samme værdi og et tilfældigt andet kort. For eksempel vil fire esser i din hånd være fire ens. Fire ens med kort af højere værdi slår dem med lavere rangerende kort.
  • Fuldt hus er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi og to matchende kort af en anden værdi, for eksempel tre konger og to seksere. Indbyrdes imellem to fulde huse vil det med de højest rangerende tre ens kort vinde.
  • Flush er en hånd, hvor alle fem kort er af samme kulør, men ikke i rækkefølge, for eksempel fem kort, der alle er klør. To flush sammenlignes, som om de var Højt kort-hænder; det højest rangerende kort i hver hånd sammenlignes for at bestemme vinderen. Hvis begge hænder har det samme højeste kort, så sammenlignes de næsthøjest rangerende kort og så fremdeles, indtil der findes en forskel.
  • Straight er en hånd, som indeholder fem kort med værdi i rækkefølge fordelt på mindst to forskellige kuløer, for eksempel Nier, Otter, Syver, Sekser og Femmer i to eller flere kuløer. To straight rangeres ved at sammenligne det højeste kort af hver. To straight med det samme højeste kort er jævnbyrdige i værdi, idet farverne ikke anvendes til at adskille dem.
  • Tre ens er en hånd, som indeholder tre kort af samme værdi, plus to kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. For eksempel vil en spiller med tre konger i hånden have Tre ens. Tre ens af højere værdi slår Tre ens af lavere værdi. Hvis to hænder har Tre ens af samme værdi, sammenlignes de kort, der ikke deltager i hånden (kickers), for at finde en vinder.
  • To par er en hånd, som indeholder to kort af samme værdi, plus to kort af en anden værdi (som svarer til hinanden, men ikke til det første par), plus et hvilket som helst kort, der ikke svarer til disse to værdier. Et eksempel på dette kunne være at have to Esser og to Konger. Ved sammenligning af to hænder, der begge har to par, ser man først på det højest rangerende par i hver hånd, og det stærkeste par vinder. Hvis begge hænder har det samme top-par, sammenlignes det andet par af hver hånd. Hvis begge hænder har de samme to par, vil det sidste kort (Kicker) afgøre, hvem der vinder.
  • Et par er en hånd, som indeholder to kort af samme værdi (for eksempel to Konger), plus tre kort, som ikke er af denne værdi eller af samme værdi indbyrdes. Et par er den laveste hånd, som du kan få udbetaling for. Par af højere værdi slår par af lavere værdi. Hvis to hænder har par af samme værdi, vil de øvrige kort (Kickers) blive sammenlignet i faldende orden for at bestemme vinderen.
  • Højt kort er en pokerhånd, som består af hvilke fem kort som helst, som ikke lever op til nogen af kravene ovenfor. Egentlig udgør den ikke nogen hånd, og det eneste af nogen betydning i spillerens hånd er kortet med den højeste værdi.

Spilresultater

Kortgiveren skal have et par med 4’ere eller højere for at kvalificere sig.

Du vinder, hvis Dealeren ikke kvalificerer sig. Ante-indsatsen udbetales i overensstemmelse med udbetalingstabellen, men Call-indsatsen returneres til dig.

Du vinder, hvis Dealerens hånd kvalificerer sig, og hans hånd er svagere end din. Ante-indsatsen udbetales i overensstemmelse med udbetalingstabellen, og Call-indsatsen giver 1:1.

Du taber, hvis Dealerens hånd kvalificerer sig, og hans hånd er stærkere end din. Du vil tabe både din Ante-indsats og din Call-indsats.

Det er uafgjort, når både du og Dealeren har præcis lige stærke hænder. Uafgjort medfører, at ingen vinder, og ingen taber. Du får din Ante-indsats og din Call-indsats tilbage.

Hvis du og Dealeren har hænder af samme slags, så vil hånden med kort af højeste værdi vinde (for eksempel vil tre konger slå tre damer; en flush med D, Kn, 10, 9, 8 slår en flush med 10, 9, 8, 7, 6).

Hvis du og Dealeren står lige, vil det efterfølgende højeste kort, som ikke er en del af vinderkombinationen, kendt som 'Kicker', afgøre, hvem der vinder.

Udbetalinger

ANTE
Hånd Udbetaling
Royal Flush 100:1
Straight Flush 20:1
Fire ens 10:1
Fuldt hus 3:1
Flush 2:1
Straight 1:1
Tre ens 1:1
To par 1:1
Et par eller mindre 1:1

BONUS
Hånd Udbetaling
Royal Flush 100:1
Straight Flush 50:1
Fire ens 40:1
Fuldt hus 30:1
Flush 20:1
Straight 7:1
Tre ens 7:1
To par 7:1
To esser 7:1

Udbetalingen for call-indsatser er 1:1.

Tekniske fejl ugyldiggør alle udbetalinger og spil.