Live Roulette

Spilleregler

Formålet i ROULETTE at forudsige det tal, som kuglen vil lande på, ved at placere et eller flere sats, som dækker netop dette tal. Roulettehjulet omfatter tallene 1-36 samt et enkelt 0.

Efter at den tid, der er afsat til at satse, er gået, slippes kuglen løs på roulettehjulet. Efter en tid vil kuglen lægge sig til rette i en af de nummererede kasser på hjulet. Du vinder, hvis du har placeret en indsats, der dækker netop dette tal.

Indsatstyper

Du kan foretage mange forskellige slags indsatser på roulette-bordet. Hver indsatstype dækker en bestemt gruppe tal og har sin egen udbetalingsrate.

Indsatser, som placeres på et nummereret felt eller på linjerne mellem dem, kaldes for Inside-indsatser, mens indsats, som placeres i de særlige felter nederst og til venstre på bordet, kaldes for Outside-indsatser.

INSIDE-INDSATS:

 • Enkelt tal - placer din jeton direkte på et enkelt tal (inklusive 0).
 • Split-indsats - placer din jeton på den vertikale eller horisontale linje mellem to tal.
 • Street-indsats - placer din jeton for enden af en talrække. En Street-indsats omfatter tre tal.
 • Corner-indsats - placer din jeton på et hjørne, hvor fire tal støder op til hinanden. Alle fire tal er omfattet af indsatsen.
 • Line-indsats - placer din jeton for enden af to talrækker, der hvor de støder op til hinanden. En Line-indsats omfatter alle tal i begge rækker, i alt seks tal.

OUTSIDE-INDSATS:

 • Kolonne-indsats - placer din jeton på et af felterne "2 til 1" for enden af hver kolonne, og alle 12 tal i kolonnen omfattes af satset. Nul omfattes ikke af nogen af kolonne-indsatserne.
 • Dusin-indsats - placer din jeton på et af de tre felter "1. dusin", "2. dusin" og "3. dusin" for at satse på alle de 12 tal oven over feltet.
 • Rød/Sort - placer din jeton på det Røde eller det Sorte felt for at satse på de 18 røde eller sorte tal. 0 er ikke omfattet af disse indsatser.
 • Lige/Ulige - placer din jeton på et af disse felter for at satse på de 18 lige eller ulige tal. 0 er ikke omfattet af disse indsatser.
 • 1-18/19-36 - placer din jeton på et af disse felter for at satse på de første eller sidste 18 tal. 0 er ikke omfattet af disse indsatser.

Naboindsatser

Klik på knappen NABOINDSATSER for at se et særligt ovalt indsatsområde, der gør det nemmere at foretage nabosatser og andre særlige indsatser. Klik på knappen igen for at lukke/genåbne denne funktion.

Hver indsats omfatter et særligt talsæt og har sin egen udbetalingsrate. Indsatsstederne vil blive fremhævet.

Tiers du Cylindre

Denne indsats omfatter i alt 12 tal, bestående af 27, 33 og de tal, der ligger mellem dem på den modsatte side af roulettehjulet i forhold til hvor nullet er. 6 jetoner placeres som følger:

 • 1 jeton på Split 5/8
 • 1 jeton på Split 10/11
 • 1 jeton på Split 13/16
 • 1 jeton på Split 23/24
 • 1 jeton på Split 27/30
 • 1 jeton på Split 33/36

Orphelins a Cheval

Dette sats omfatter de i alt 8 tal, som befinder sig på de dele af hjulet, der ikke er omfattet af satsene voisins du zero og tiers du cylindre. 5 jetoner placeres som følger:

 • 1 jeton på 1 (Enkelt tal)
 • 1 jeton på Split 6/9
 • 1 jeton på Split 14/17
 • 1 jeton på Split 17/20
 • 1 jeton på Split 31/34

Voisins du Zero

Denne indsats omfatter i alt 17 tal, bestående af 22, 25 og de tal, der ligger mellem dem på den side af roulettehjulet, hvor nullet er. 9 jetoner placeres som følger:

 • 2 jetoner på Street 0/2/3
 • 1 jeton på Split 4/7
 • 1 jeton på Split 12/15
 • 1 jeton på Split 18/21
 • 1 jeton på Split 19/22
 • 2 jetoner på Corner 25/26/28/29
 • 1 jeton på Split 32/35

Jeu Zero

Denne indsats omfatter nul og de seks tal, som ligger nærmest nul på roulettehjulet: 12, 35, 3, 26, 0, 32 og 15. 4 jetoner placeres som følger:

 • 1 jeton på Split 0/3
 • 1 jeton på Split 12/15
 • 1 jeton på 26 (Enkelt tal)
 • 1 jeton på Split 32/35

En naboindsats omfatter et bestemt tal såvel som andre tal, som ligger tæt op til dette nummer på roulettehjulet. For at placere et naboindsats, skal du klikke på et bestemt tal på racerbanen. En jeton vil blive placeret på det valgte tal og på nabotal til højre og venstre. Klik på de runde knapper "-" eller "+" for at øge eller mindske antallet af naboer til højre og venstre for det valgte tal.

Yndlings- og særlige indsatser

YNDLINGSINDSATSER

Den valgfrie funktion Yndlingsindsatser giver dig mulighed for at gemme din foretrukne indsats eller en yndlingskombination af forskellige typer af indsatser, således at det bliver nemmere at foretage disse indsatser i fremtidige spillerunder ved et hvilket som helst roulettebord. Du kan gemme og redigere en liste på op til 15 af dine yndlingsindsatser under forskellige navne.

AT GEMME EN YNDLINGSINDSATS

Klik på knappen YNDLINGSINDSATSER for at åbne menuen Yndlingsindsatser. Klik på knappen igen for at lukke denne funktion.

Klik på linket GEM SENESTE INDSATS i Yndlingsindsatsmenuen, efter at du har placeret en yndlingsindsats eller en yndlingskombination af indsatser på roulettebordet. Et standardnavn vil blive foreslået til denne indsats, men du er er velkommen til at indtaste et mere letgenkendeligt navn. Du kan derefter gemme og lægge denne indsats til listen over dine yndlingsindsatser ved at klikke på knappen GEM eller ved at trykke "Enter" på dit tastatur.

AT FORETAGE EN YNDLINGSINDSATS

Når du ønsker at foreage en yndlingsindsats i løbet af et givent roulettebords indsatsfase, åbner du menuen Yndlingsindsatser for at se en liste over alle de indsatser, du tidligere har gemt. Dine gemte indsatser vil være opført i kronologisk rækkefølge med den yndlingsindsats, som du gemte tidligst, i toppen.

Du kan lade din cursor svæve over en af de opførte indsatser for at se, hvordan jetonerne i følge denne indsats vil blive placeret på bordet. Klik på navnet på en ønsket indsats for at foretage den. Du kan også flerdoble (fordoble, tredoble, firdoble...) beløbet for en given yndlingsindsats, som du har foretaget, ved at klikke mere end en gang på dens navn.

AT OMDØBE ELLER SLETTE EN YNDLINGSINDSATS

Når menuen Yndlingsindsatser er åben, kan du klikke på knappen REDIGER for at slette eller omdøbe indsatserne på listen.

Du omdøber en given indsats ved først klikke et sted inden for den grå tekstboks, som omgiver dens nuværende navn. Du kan derefter taste det nye navn ind og gemme det ved at klikke på knappen GEM eller ved at trykke "Enter" på dit tastatur.

Du sletter en indsats, som du ikke længere ønsker at beholde på din liste over yndlingsindsatser, ved at klikke på knappen SLET, der hører til denne indsats.

Klik på knappen GEM i det øverste højre hjørne af Yndlingsindsatsmenuen eller på knappen YNDLINGSINDSATSER, når du er færdig med at redigere din liste over yndlingsindsatser.

SÆRLIGE INDSATSER

Under det andet faneblad i Foretrukne indsatser kan du nemt placere indsatserne Finale en plein og Finale a cheval.

Finale en Plein

 • Finale en plein 0 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 0+10+20+30, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 1 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 1+11+21+31, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 2 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 2+12+22+32, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 3 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 3+13+23+33, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 4 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 4+14+24+34, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 5 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 5+15+25+35, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 6 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 6+16+26+36, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 7 – Et sats med 3 jetoner, der omfatter 7+17+27, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 8 – Et sats med 3 jetoner, der omfatter 8+18+28, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale en plein 9 – Et sats med 3 jetoner, der omfatter 9+19+29, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal

Finale a Cheva

 • Finale a cheval 0/3 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 0/3+10/13+20/23+30/33, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 1/4 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 1/4+11/14+21/24+31/34, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 2/5 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 2/5+12/15+22/25+32/35, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 3/6 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 3/6+13/16+23/26+33/36, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 4/7 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 4/7+14/17+24/27+34, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 5/8 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 5/8+15/18+25/28+35, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 6/9 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 6/9+16/19+26/29+36, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 7/10 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 0+7/10+17/20+27/30, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 8/11 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 1+8/11+18/21+28/31, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal
 • Finale a cheval 9/12 – Et sats med 4 jetoner, der omfatter 2+9/12+19/22+29/32, idet der placeres en jeton på hvert af disse tal.

Vindertal

I feltet VINDERTAL vises de seneste vindertal.

Resultatet af den senest afsluttede runde vises til venstre. Sorte tal vises i hvidt, mens røde tal er røde.

Statistik

Klik på knappen STATISTIK for at se et diagram over vindertallene fra de op til 500 seneste spillerunder. Brug glidemarkøren til at ændre antallet af tidligere spillerunder, der vises.

Når du placerer din markør over en hvilken som helst del af statistikdiagrammet, vil det sted på indsatsbordet, hvor en jeton vil blive placeret, blive fremhævet. Klik på indsatsen for at placere jetonerne.

Udbetalinger

Din udbetaling afhænger af den måde, du har satset på.

INSIDE-INDSATS

INDSATSTYPE UDBETALING
Enkelt tal 35:1
Split 17:1
Street 11:1
Corner 8:1
Line 5:1

OUTSIDE-INDSATS

INDSATSTYPE UDBETALING
Kolonne 2:1
Dusin 2:1
Rød/Sort 1:1
Lige/Ulige 1:1
1-18/19-36 1:1

Tekniske fejl ugyldiggør alle udbetalinger og spil.

Tilbagebetaling til spilleren

Den optimale teoretiske tilbagebetalingsprocent er 97.30%.