Sådan spiller du Tens or Better Video Poker

Klik her for at se vores Politik vedrørende afbrydelser.


Video Poker kaldes også draw poker. Spillet er med et 52 kort, som blandes efter hver hånd og inden hver slutspilsrunde. Spilleren får 5 kort og kan vælge dem han vil beholde og skifte. Spillet går ud på at få en vinderkombination efter andet træk.

Sådan spiller du Tens or Better Video Poker:

 1. Vælg værdi af sats med knapperne + / - .
 2. Klik på knappen "Sats en", én gang for hvert beløb du ønsker at satse eller knappen "Sats maks." for at afgive maks. indsats på 5.
 3. Klik på knappen "Giv kort". Du får en pokerhånd med fem kort. Bemærk, at hvis du bruger "Sats maks.", får du automatisk kortene.
 4. Efter første træk kan du klikke på et af de fem kort for at “holde” dem til næste træk.
 5. Du kan klikke hvert kort lige så mange gange du ønsker for at beholde eller annullere. Hvis de første 5 kort allerede har en vinderkombination, beholdes kortene i kombinationen automatisk. Du kan annullere disse kort ved at klikke på dem en gang.
 6. Klik på "Træk" igen for at skifte kort du har valgt at skifte.
 7. Dine kort sammenholdes med bordets vinderkombinationer (se herunder). Hvis værdien af din hånd er lavere end den mindste vinderkombination, taber du dit sats. Hvis værdien af din hånd er større, vinder du (se "Vinderkombinationer" herunder).
 8. Gevinster beregnes ved at gange jetonværdien med det beløb, der vises i gevinsttabellen.

Vinderkombinationer:

Tens or Better: Et par betaler kun, hvis parret dannes af to tiere, bønder, dronninger, konger eller esser. Lavere par giver ingen betaling.

To par: To par med samme kortværdi.

Tre ens: Tre kort med samme værdi.

Straight: Fem kort i rækkefølge, ikke samme slags.

Flush: Fem kort uden rækkefølge, alle samme slags.

Fuldt hus: Tre ens plus et par.

Fire ens: Fire kort med samme værdi.

Straight Flush: Fem kort i rækkefølge, alle samme slags.

Royal Flush: Fem kort i rækkefølge, alle samme slags, fra 10 og til og med es.

Dobbelt slutspilsrunde:

Når du får en vinderhånd (baseret på vinderkombinationerne) kan du spille en slutspilsrunde med muligheden for at "fordoble" din gevinst. Hvis du ønsker at beholde din basisgevinst og ikke være med i playoff, så klik på "Saml".

 1. Klik på "Dobbelt" for at starte slutspillet, hvor din oprindelige basisgevinst nu er din indsats.
 2. Kortenen i videopokermaskinen blandes og vendes nedad. Kun et kort vender opad.
 3. Klik på et kort der vender nedad.
  1. Hvis kortet du vælger har større værdi end kortet, der vender opad, vinder du og kan fortsætte i slutspilsrunden. Hvis du ikke ønsker at fortsætte slutspilsrunden, skal du bare klikke "Saml".
  2. Du kan igen klikke på "Dobbelt" for bruge tidligere gevinst i slutspillet (inkl. oprindelig basisgevinst) som indsats.
  3. Hvis det kort, du vælger, har samme værdi som kortet, der vender opad, er det uafgjort. Du er hverken vinder eller taber, og du kan fortsætte i ekstrarunden.
  4. Hvis det kort, du vælger, har en lavere værdi end kortet, der vender opad, taber du din indsats og slutspilsrunden er slut.
 4. Slutspilsrunden slutter automatisk efter i alt fem runder.

Udbetaling

  1 mønt 2 mønter 3 mønter 4 mønter 5 mønter
Royal flush 250 500 750 1000 5000
Straight flush 50 100 150 200 250
Fire ens 20 40 60 80 100
Fuldt hus 6 12 18 24 30
Flush 5 10 15 20 25
Straight 4 8 12 16 20
Tre ens 3 6 9 12 15
To par 2 4 6 8 10
Tens or Better 1 2 3 4 5

NB!

 • Beløbene som vises på skærmen under spillet er altid i SAMME VALUTA som spillerens saldo, uanset om valutategnet vises eller ej.
 • Spillet bruger almindelige 52 kort (ingen jokere).
 • Kun højest placerede hånd betales.
 • Alle betalinger og spil er ugyldige i tilfælde af funktionsfejl.

Siden Hjælp gælder for pc- og mobilspil.

Min. og maks. satsgrænser

Minimumsindsats = 0,5 Kr.
Maksimumsindsats = 300 Kr. x 5 indsatser = 1.500 Kr.


Spillerens procentandel af det teoretiske afkast er 98,50%

Når der benyttes en optimal spillestrategi og satses på 5 mønter, er spillernes procentvise teoretiske genvinding 98,50%.
Bemærk at den dobbelte ekstrarunde IKKE er en del af den optimale spillestrategi.